Vinterutgaven er her!

Artikler fortsetter

October 2022

"Eit portrettintervju av min helt, Jone Trovik!"

Jone har vore mitt forbilde sidan eg trødde mine barnesko på Haukeland for tjue år sidan, hennar engasjement, kompetanse, arbeidskapasitet og velvilje saknar sidestykke (figur 1). Den dag i dag er ho…

October 2022

Lokalsykehuset på sommarøyo Stord

50.000 innbyggere i Sunnhordaland har lokalsykehus på Stord. Sykehuset ligger sentralt til på sommerøya Stord. Seks mil skiller oss fra Bergen i nord og Haugesund i sør, og 13 mil fra Stavanger. Vi ve…

June 2022

Ogilvies syndrom

I løpet av kort tid hadde AHUS tre tilfeller av Ogilvies syndrom. Disse tre kasuistikkene er en påminnelse om at Ogilvies syndrom er en sjelden, men alvorlig komplikasjon, som alle gynekologer og kiru…

June 2022

Kvinnelige pasienter versus mannlige gynekologer

Tale Meinich, redaktør av «Gynekologen, har bedt meg kommentere de rettslige spørsmålene som kan oppstå dersom en kvinne ikke ønsker at en mannlig lege skal foreta gynekologisk undersøkelse. Jeg vil o…

June 2022

Er gynekologikarriere lik sjansespill? – Perspektiver fra Villa Sana

I 2017 fastslo Wahlberg et al at 84% av svenske gynekologer har opplevd én eller flere alvorlige hendelser i sitt arbeid (1). Tom Bourne åpnet fjorårets Årsmøte i Tønsberg med sin keynote-lecture om B…

April 2022

MiPreg: Hvordan opplever innvandrerkvinner fødselsomsorgen i Norge?

MiPreg-prosjektet ønsket å kartlegge erfaringene med svangerskaps- og fødselsomsorgen blant innvandrerkvinner som nettopp hadde født. Vi inkluderte kvinner som hadde bodd i Norge i fem år eller mindre…

Nyeste utgivelser

Gynekologen 4-2022

Gynekologen 3-2022

Gynekologen 2-2022

Gynekologen 1-2022

Gynekologen 4-2021

Gynekologen 3-2021

Gynekologen 2-2021

Gynekologen 1-2021

Gynekologen 4-2020